قابل توجه کلیه دانشجویان المصطفی(ص) کلیه درس های دانشگاه به مدت دو هفته به صورت آنلاین و با استفاده از سیستم سیب برگزار می گردد.


قابل توجه کلیه دانشجویان المصطفی(ص) کلیه درس های دانشگاه به مدت دو هفته به صورت آنلاین و با استفاده از سیستم سیب برگزار می گردد.

08-03-1400

2021-05-29

تازه های نشر