پیام ریاست دانشگاه


در عصر حاضر، تحصیلات عالی به‌عنوان ابزاری برای کسب دانش و آگاهی در راستای اعتلای علمی و فرهنگی جوامع شناخته می‌شود. رسالت یک دانشگاه در جامعه، تربیت نیروی انسانی برای ایجاد تحول و تحقق اهداف و آرمان‌های ملی آن کشور است. دانشگاه‌های کشور موظف به پرورش نیروی انسانی عالم، آگاه، متخصص و دارای تفکر آزاد برای ایجاد تحول در ابعاد مختلف جامعه به‌ منظور پیشرفت و تحقق اهداف ملی کشور اند. دانشگاه المصطفی نیز با در نظر داشت رسالت ملی خویش،  برای پرورش نیروی متخصص و آگاه جهت رشد و توسعه‌ی ملی با قوت در تلاش است. تیم رهبری دانشگاه کاتب با تعیین زمان‌بندی پنج‌ساله در صدد کسب اعتبار در سطح کشور و منطقه برای این دانشگاه است؛ بنابراین، این دانشگاه، از طریق روش‌هایی همچون ارتقای ظرفیت استادان، توسعه‌ی همکاری با نهادهای اکادمیک ومراکز پژوهشی ملی و بین‌المللی، تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم، توسعه‌ی‌ برنامه‌های ماستری در رشته‌های مختلف و ایجاد مقطع دکتری به دنبال دسترسی به اهداف استراتژیک خویش است.

توان‌مندی یک دانشگاه با درجه‌ی علمی و توانایی استادان آن رابطه‌ی مستقیم دارد؛ ازین‌رو، یکی از اولویت‌های دانشگاه المصطفی ایجاد فرصت برای ارتقای ظرفیت و در نظر گرفتن سهولت بیش‌تر برای استادان است. به‌عنوان نمونه، ارایه‌ی فرصت‌های مطالعاتی و تلاش برای فراهم‌آوری زمینه‌ی تحصیلات دوره‌ی دکتری برای استادانی با درجه‌ی علمی ماستری از اقدامات این دانشگاه اند. در نظر است تا پنج سال آینده، 80% اعضای هیأت علمی دانشگاه موفق به دریافت مدرک دکتری (Ph.D.)  شوند. همچنین، دانشگاه المصطفی با برگزاری ورکشاپ‌ها و سمینارهای گوناگون در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش برای ارتقای ظرفیت علمی و توسعه‌ی مهارت‌های استادان دانشگاه می‌کوشد. همچنین، برنامه‌هایی برای ارتقای رتبه‌ی علمی استادان نیز در نظر گرفته شده است.

Almustafa Logo

 

تازه های نشر