پالیسی اخلاقی هیئت رهبری


هیأت رهبری دانشگاه مکلفیت های اخلاقی زیر را به عهده دارد:

۱ - هیأت رهبری دانشگاه وظیفه خود می داند که محیط دانشگاه را برای تمام اعضای آن شامل استادان، کارمندان و محصلان محیط امن، آرام و مورد اعتماد تبدیل نماید.
۲ – هیأت رهبری دانشگاه متعهد به تطبیق اصل مجازات و مکافات بوده و از آن حمایت می نماید.
۳ – هیأت رهبری دانشگاه مسئولیت دارد با توظیف اشخاص امین، دلسوز، عاری از فساد اداری و فساد اخلاقی و ملبس به ارزش های اخلاقی فضای مناسبی را برای انکشاف علمی و آموزشی فراهم نماید.
۵ – هیئت رهبری دانشگاه وظیفه دارد تا با ارزیابی های مدام اخلاقی و ارزشی، اهمیت اجرای پالیسی اخلاقی کارمندان را تاکید نماید.
۶ – هیأت رهبری دانشگاه، در کنار ارزیابی عملکرد علمی، تخصصی، مسلکی اساتید؛ عملکرد اخلاقی استادان را هم مورد ارزیابی قرار می دهد.
۷ – هیأت رهبری دانشگاه با در نظر داشت سلسله مراتب در آغاز هر دوره محصلان جدیدالشمول را از قوانین و مقررات دانشگاه به ویژه پالیسی اخلاقی محصلان اگاه ساخته واز ایشان تعهد می گیرد که آن پالیسی را در طول تحصیل خود رعایت نموده و به معیارهای اخلاقی جامعه و دانشگاه پایبند باشند.

برای دانلود فایل پالیسی اخلاقی هیئت رهبری بالای لینک زیر کلیک نمایید.

برای دانلود فایل پالیسی بالای لینک زیر کلیک نمایید!

دانلود پالیسی اخلاقی هیئت رهبری

تازه های نشر