دیدگاه و مأموریت دانشگاه بین المللی المصطفی(ص)- افغانستان


دیدگاه

دانشگاه بین المللی المصطفی(ص)-افغانستان تلاش می نماید با استفاده از سرمایه انسانی متعهد و خلاق و ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مؤثر و معتبر به عنوان دانشگاه برتر در ترویج و انکشاف علوم بشری در افغانستان و منطقه شناخته شود.

مأموریت

دانشگاه بین المللی المصطفی(ص)-افغانستان درحال حاضر به عنوان یک نهاد آکادمیک شناخته شده برای ارتقاء سطح علمی جامعه در سطح افغانستان فعالیت نموده و زمینه تحصیلات عالی را به صورت معیاری و برابر برای همه علاقمندان فراهم می سازد.

 


دانلود دیدگاه و ماموریت

تازه های نشر