گزارش هیئت بازدید قبل از بازنگری اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه بین ¬المللی المصطفی(ص)-افغانستان


هیئت محترم بازدید کننده که از طرف ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شده بودند، به مدت دو روز کاری از تاریخ 20/4/1400 الی تاریخ 21/4/ 1400 از دانشگاه بین ¬المللی المصطفی(ص)-افغانستان بازدید به عمل آوردند. هیئت مذکور متشکل از محترم پوهاند کیهانه نائب عضو بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی؛ محترم داکتر حمیدالله متین عضو بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و محترم حبیبه فیضی مدیر عمومی اعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی بودند که در همان ابتدای ورود به دانشگاه مورد استقبال هیئت رهبری دانشگاه قرار گرفتند و پس از آن ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید عبدالحمید ثابت به هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی خیر مقدم گفته و از این ابتکار وزارت قدردانی نمودند و اینگونه بازدیدها را برای ارتقاء کیفیت هر دانشگاهی مفید دانستند؛ در ادامه ، معاونت¬های محترم علمی-تدریسی، امور محصلان، مالی اداری و فرهنگی تربیتی، ارتباطات و روسای سه دانشکده و آمرین دیپارتمنت‌ها، و آمر تضمین کیفیت و روسای مرکز مشاوره و مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه به هیئت معرفی شدند. پس از آن، هیئت از تمام بخشهای دانشگاه بازدید ساحوی نمودند که در جریان این بازدید از دفتر آمریت تضمین کیفیت، کتابخانه‌، سالن کنفرانس، کمپیوترلب، مرکز تحقیقات، مرکز مشاوره، مرکز انکشاف مسلکی، دانشکده‌ها، بخش تکنالوژی معلوماتی، کلینیک صحی، بخش‌های امنیتی و صنف‌های دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

در ادامه¬ی این بازنگری هیئت مذکور مطابق چک لیست تمامی اسناد و شواهد تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

در پایان، ریاست محترم دانشگاه از تلاش‌های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی تقدیر و تشکر نموده و از اعضای هیئت که با حوصله ¬مندی تمام در یک فضای کاملا دوستانه و با رعایت معیارهای مسلکی، دانشگاه بین‌المللی المصطفی(ص)-افغانستان را مورد بازدید قرار دادند، تشکر و سپاس گزاری نمودند و به این نکته اشاره نمودند که یکی از دست¬آوردهای مهم در عرصه تحصیلات عالی افغانستان برنامه اعتباردهی و ارتقای کیفیت می‌باشد و تطبیق دوامدار معیارهای ارتقای کیفیت در جهت ارتقای کیفی تحصیلات عالی افغانستان لازم و ضروری است و برای نیل به همین هدف، دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) – افغانستان خود را مقید به اجرای تمام قوانین و مقررات تضمین کیفیت و اعتباردهی می داند.

تاریخ : 15 سنبله 1400

تازه های نشر