دیپارتمنت

ادامه مطلب

دیدگاه و ماموریت دانشکده

ادامه مطلب

پیام ریاست دانشکده

ادامه مطلب

همایش ها

ادامه مطلب

درباره دانشکده علوم اسلامی


معرفی

دانشکده علوم اسلامی یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین دانشکده های دانشگاه المصطفی9 در کابل است که مبنا و محور تولید و توسعه دانش قرآنی درکشور اسلامی افغانستان و جهان اسلام محسوب می شود. مهم ترین ویژگی و تمایز دانشکده علوم اسلامی و رشته هایش از سایر دانشکده ها و رشته های علمی، اتصال و ارتباط مستقیم آن با منبع اصیل وحی الهی و کلام الله مجید است. هیچ رشته درسی و علمی دیگر این امتیاز را ندارد که با متن اصلی دین، منبع خالصی که مصون از هرگونه خطا و تحریف مانده، اتصال مستقیم داشته باشد و همین ظرفیت عظیم موجب شده که جامعه از این دانشکده در نظام دانشگاهی کشور، انتظارات علمی، ارزشی و حتی عاطفی را داشته باشد. این دانشکده در راستای رسالت دینی و علمی و ارزشی خود، سعی دارد دانشجویان متعهد، متخصص و کارآمد با رویکرد قرآنی، تقریبی، تربیت و تقدیم جامعه علمی کشور نماید تا ضمن فراگیری و ترویج معارف قرآن و سنت نبوی، قادر به پاسخ گویی به نیازهای جامعه در سطوح عمومی و علمی بوده و در جهت تبلیغ و گسترش معارف اسلامی و وحدت و همدلی جامعه، گام های اساسی بردارد.

تازه های نشر